Volilna skupščina Združenja 2017

Volilna skupščina Združenja borcev za vrednote NOB Šentjur
8. julij 2017 v Loki pri Žusmu
članek na sentjur.net )

Več podatkov

Več podatkov

 

Z A P I S N I K ( skrajšano )

 

Volilne skupščine Združenja borcev za vrednote NOB Šentjur, ki je bila v soboto, dne 8. julija 2017 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Kmečkega turizma Bah v Loki pri Žusmu

 

Prisotnih je bilo   23 članov ZB za vrednote NOB Šentjur.

 

Prisotni so bili še povabljeni gosti :

- Stane Mele, predsednik pokrajinskega sveta za celjsko regijo

- mag. Marko Diaci, župan občine Šentjur

- Franc Leskovšek, župan občine Dobje pri Planini
...

Na osnovi predlagane kandidatne liste se ugotovi, da je volilna skupščina, ki jo sestavlja 14 delegatov združenja iz posameznih KO, z dvigom rok soglasno izvolila v organe ZB za vrednote NOB Šentjur za mandatno obdobje 2017 - 2021 naslednje kandidate:

-        Predsednik združenja                            Ivan Dvoršek

-        Podpredsednika                                       Anton Špan in Žnidar Jože

-        Sekretar                                                   Franja Vizjak

-        Člani Upravnega odbora                       Florjan Cveto Erjavec

                                                                  Primož Laubič

                                                                   Peter Mlakar

                                                                   Drago Plevnik

                                                                  Albin Kaša

                                                                   Ciril Diaci

                                                                   Mihael Bučar

                                                                  Terezija Lavbič

                                                                   Predstavnik KO Dobje pri Planini

 

 

 

 

-        Nadzorni odbor                                        Terezija Lavbič, predsednik

                                                                  Rezka Urleb, član

                                                                                     Franc Bobnar, član

 

-        Častno razsodišče                                     Ciril Diaci, predsednik

                                                                    Franc Slejko , član

                                                                   Jana Doberšek, član

 

-        Delegat v glavnem odboru ZZB RS       Jože Žnidar

Mnenja in ocene

Zaenkrat še ni komentarjev strank.

Napiši mnenje

Volilna skupščina Združenja 2017

Volilna skupščina Združenja 2017

Volilna skupščina Združenja borcev za vrednote NOB Šentjur
8. julij 2017 v Loki pri Žusmu
članek na sentjur.net )

Napiši mnenje