Združenje borcev za vrednote NOB

Šentjur

Združenje borcev za vrednote NOB

ZB za vrednote NOB Šentjur

Združenje smo samostojna, domoljubna in nepridobitna organizacija, v kateri se združujemo borci in drugi udeleženci narodnoosvobodilnega in protifašističnega boja ter druge osebe, ki imamo pozitiven odnos do narodnoosvobodilnega boja 1941 – 1945.